Stigarna

Stigarna

På Klosterängshöjdens östra sluttningar hittar du ca tre kilometer mtb-stigar med gott om flow, variation och höjdmeter. Huvuddelen har blå svårighetsgrad och lämpar sig för de flesta cyklister (följ blå pilar).

Vid starten på toppen ca 50m norr om tjurarna hittar du också en informationstavla med karta över området.

Det går också att cykla en lättare grön rundslinga som passar utmärkt för mindre barn och nybörjare, om man tycker klättringarna är svåra och jobbiga (start halvvägs ned längs gångstigen söderut från tjurarna, följ gröna pilar).

En del av den blåa slingan utgörs av den maskingrävda flowstigen Light Waves. Här hittar du stora berms, rollers och (rullbara) table top-hopp.

Efter klättringen tillbaka upp mot toppen kan man välja att fortsätta på den kortare röda slingan Neutron Smash, som med två alternativa nedfarter med gemensam klättring bjuder på mer utmaningar och lämpar sig för mer erfarna cyklister.


Hitta hit

Starten vid toppen (Google maps, sattelitbild från tiden innan några stigar existerade)

Till starten tar du dig på cykel antingen söderifrån längs gångstigen från Klosterängsvägen, eller norrifrån längs grusvägen från norra sidan upp från bommen.


Parkering

Det finns plats för ett par bilar att stå intill bommen precis norr om Klosterängshöjden. Observera att vägen fram till bommen är utryckningsväg och inte får blockeras! Vänligen parkera inte heller ute på grusvägen, då stora jordbruksmaskiner ibland behöver kunna passera där.

Goda parkeringsmöjligheter finns intill Max IV (öster om E22, följ sedan grusvägen under E22 för att komma till Klosterängshöjden) eller vid Willys på Norra fäladen (följ väg/cykelväg norrut mot Klosterängshöjden).


Stigbygge

Bygge, underhåll och utveckling av stigarna har pågått sedan 2018 och sker helt ideellt genom föreningens informella stiggrupp, i dialog och med stöd från Lunds kommun, som bland annat bidragit med material och maskingrävning.

Vi träffas för sociala stigbyggarkvällar varje onsdagkväll ca 18-21. Uppdateringar om byggkvällar sker löpande i vår Facebookgrupp. Om du vill hjälpa till är det alltid varmt välkommet!

Vi följer god praxis för tillgängligt och hållbart stigbyggande och är med i MTB Skånes nätverk av stigbyggargrupper.


Några förhållningsregler:

- All cykling sker på egen risk

- Vi cyklar alla för att ha roligt och utvecklas i vår egen takt. Ta hänsyn till varandra, ge dig tillkänna om du vill köra om, och kör åt sidan och släpp förbi ev. snabbare cyklister.

- Cykling är tillåten även utanför mtb-stigarna. Men här samsas vi med andra lundabor som besöker Klosterängshöjden för att promenera, jogga eller rida. För att undvika olyckor, inte minst med hästar som lätt blir skrämda, så gäller LÅG fart på övriga gemensamma stigar.

- Håll uppsikt, sänk farten vid möten, hälsa!